ประเทศไทยเปิดให้มีการเล่นคาสิโนออนไลน์อย่างอิสระเสรีแล้วนับตั้งแต่3ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

971013_origประเทศไทยเป็นประเทศที่เปิดโอกาสให้คนหลากหลายอาชีพได้เลือกคาสิโนออนไลน์ทำมาหากินอย่างที่ใจต้องการ ร่วมทั้งการทำมาหากินกับการพนัน ในประเทศไทยมีทั้งที่ถูกต้องตามกฎหายและผิดกฎหมาย ส่วนใหญ่การพนันในประเทศไทยถือเป็นเรื่องผิดกฎหมาย แต่การพนันที่ถูกกฎหมายมีเพียงบางชนิดเท่านั้นที่กฎหมายอนุญาต การพนันเป็นนิสัยของคนไทยมานานแสนนานจนไม่รู้จะแก้ไขอย่างไง ที่จริงนั้นการพนันอยู่คู่กับสังคมมนุษย์มานานมาก ไม่ว่าจะเป็นชนชาติไหนและในหลายประเทศก็มีปัญหาเรื่องการพนันเช่นกัน เพียงแค่แต่ละประเทศจะมีการจัดการกับปัญหาที่แตกต่างกันออกไป

ertertเช่นออกกฎหมายห้ามมิให้อนุญาตจัดให้มีหรือเข้าเล่นการพนัน หรือพนันในการเล่นอันระบุไว้ในบัญชี ก ท้ายพระราชบัญญัติ การเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน หรือการเล่นอันร้ายแรงอื่นใด ซึ่งรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ได้ออกกฎระกระทรวงระบุเพิ่มเติมห้ามไว้อีก แต่เมื่อรัฐบาลพิจารณาเห็นว่า สถานที่ใดสมควรจะอนุญาตภายใต้บังคับเงื่อนไขใด ให้มีการเล่นชนิดใดก็อนุญาตได้ สถานที่ใด สมควรจะอนุญาตภายใต้เงื่อนไขใด ก็สามารถให้มีการเล่นได้จึงชี้ให้เห็นว่าโดยเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้นจะเน้นความเป็นเฉพาะของสถานที่ในอันที่จะอนุญาตให้มีการเล่นพนันตามเงื่อนไขที่กำหนดขึ้น การพนันที่พบเห็นในสังคมไทยทุกวันนี้ มีตั้งแต่การพนันถูกกฎหมาย เช่น ล็อตเตอรี่หรือหวย ที่แม้จะมีหวยบนดินหรือฉลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วปัญหาหวยใต้ดินก็ไม่ได้หมดไป ดังนั้นจึงคิดว่าคาสิโนน่าเล่นเพราะอย่างนี้ จึงทำให้คนในประเทศไทยมีคนเล่นหวยเยอะมาก  นอกจากนั้นยังมีการพนันผิดกฎหมายอย่างเช่นการพนันบอล ส่วนมากจะเป็นการพนันแบบทายผลการแข่งขันในหลีกฟุตบอลต่างประเทศ ทำให้เด็กและเยาวชนหมกหมุนในเรื่องพวกนี้ แทนที่จะสนใจเรื่องกีฬา

gggggเรื่องแบบนี้จึงมิได้หมายถึงสถานที่โดยทั่วไปที่บุคคลจะสามารถมาขออนุญาตให้มีการเล่นพนันตามบัญชี ก ได้ ฉะนั้นจึงพิจารณาได้ว่าความเป็นเฉพาะของสถานที่ ที่รัฐบาลจะอนุญาตให้มีการเล่นพนันจึงหมายถึง สถานที่เฉพาะ ให้ผู้เล่นเข้าเล่นการพนันในบัญชี ก ได้ตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาต ด้วยเหตุนี้ สถานคาสิโนที่เป็นสถานที่เฉพาะเปิดให้บุคคลเข้าเล่นการพนันจึงครอบคลุมในความหมายของ คำว่า สถานที่ใด โดยนัยของมาตราสี่ แห่งพระราชบัญญัติ การพนัน พุทธศักราชสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปด ที่รัฐบาลสามารถเปิดให้มีการเล่นการพนันได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ยิ่งในช่วงที่เป็นเทศกาลบอลโลกหรือฟุตบอลยูโรแล้ว ยิ่งทำให้สถิติเรื่องการเล่นการพนัน ข่าวเรื่องอาชยากรรม ปล้นชิงทรัพย์จะมากตามไปด้วย