ขยะสร้างรายได้ อยู่รอดอยู่ได้แบบไม่เจ็บตัว

ในการหาอาชีพเพื่อที่จะเลี้ยงชีพในทุกวันนี้ล้วนแล้วแต่มีต้นทุนกันทั้งนั้นไม่มากก็น้อย แถมเกือบจะทุกอาชีพยังจะต้องพบเจอกับคู่แข่งในอาชีพนั้นๆที่ประกอบอาชีพเดี่ยวกัน แต่ยังพอจะมีอาชีพที่ลงทุนต่ำหรือแค่ลงแรงอย่างเดีียวอยู่ในโลกใบนี้ก็คืออาชีพ เก็บของเก่าขายหรือรับซื้อขยะชนิดต่างๆ

ในแต่ล่ะวันมนุษย์เราสร้างขยะรวมๆกันไม่ต่ำกว่า 2 พันล้านตันต่อปี ในส่วนของคนไทยเราสร้างขยะต่อวันเฉลี่ยวันล่ะ 1.15 ล้านตัน รวมๆแล้วใน 1 ปี คนไทยจะสร้างขยะประมาณ 419 กิโลกรัมต่อปี โดยเป็นที่รู้ๆกันว่าขยะต่างๆนั้นมีมูลค่า เช่นขวดพลาสติก กระดาษ เหล็ก ตะกั่ว และทองเเดงเป็นต้น

โดยที่มีคนยึดเอาอาชีพเก็บขยะขายนี้เป็นอาชีพหลักในการเลี้ยงชีพทั้งรายเล็กและรายใหญ่ ตั้งแต่คนที่เดินเก็บขยะตามลิ้มทางจนไปถึงผู้รับซื้อขยะต่างๆที่เปิดเป็นร้านใหญ่โต โดยราคาของขยะชนิดต่างๆจะถูกประกาศราคากลางออกมาทุกๆวัน

ปัจจุบันคนไทยหลายๆครอบครัวได้มีการเก็บแยกขยะชนิดต่างๆ เพื่อที่จะเอาไว้ขายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในบ้านถือว่าช่วยได้ในส่วนหนึ่งเลยก็ว่าได้ แต่ถึงจะมีสิ่งต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นแต่นิสัยการทิ้งขยะของคนไทยก็ยังไม่ถูฏต้องโดยที่จัดแยกขยะที่จะมารีไซเคิลได้เพียง 1 ใน 3 ของขยะทั้งหมด

ในปี 2560 นี้มีคนไทยที่ประกอบธุรกิจมีจำนวน 2,131 รายในไทยและมีรายได้ที่ได้ข้อมูลมาจากกรม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ถึง 137,031 ล้านบาท โดยหักเป็นผลกำไรได้ 2,065 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกๆปีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมานี้

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร